SSKT:s upptaktsseminarium om boken om det ekumeniskaåret
13 september 2023 på Fjellstedtska skolan i Uppsala

På formuläret nedan kan deltagarna i Stiftelsens Sverige och kristen tro upptaktsseminarium om boken om det ekumeinska året anmäla sig till och anmäla övernattning på Fjellstedtska skolan i samband med seminariet.
Observera att anmälan kan göras enbart av personer som är vidtalade att delta i seminariet.
Sista anmälningsdag: 6 september 2023.