Om Fjellstedtska skolan


Vi har sedan 150 år stått i den kyrkliga utbildningens tjänst. Vårt namn bär vi efter Peter Fjellstedt, missionär och kyrkoman.
Stiftelsen Fjellstedtska skolan ser som sin uppgift
att stärka prästers och blivande prästers identitet - utifrån kyrkans tro, bekännelse och lära - i uppdraget som liturg, förkunnare och själavårdare med en integrerad personlig kristen tro och
att verka för ökad kunskap och förståelse för olika fromhetsriktningar, teologiska tolkningar och uttryck för kristen tro inom Svenska kyrkan och den världsvida kyrkan.
Vi arbetar med utbildningar inom olika områden:

Teologi, oftast i samarbete med Uppsala universitet, teologiska fakulteten eller med Johannelunds teologiska högskola.

Homiletik och själavård (Högre utbildning predikan samt kurser för själavårdare inom sjukhuskyrkan).

Vi har sedan 150 år stått i den kyrkliga utbildningens tjänst. Vårt namn bär vi efter Peter Fjellstedt, missionär och kyrkoman.

Läs mer om Fjellstedtska skolans historia på Wikipedia.

Uppsala universitet, Teologiska fakulteten

Johannelunds teologiska högskola