Bibel Predikan Teologi Gudstjänst Själavård Miljö Ledarskap


Vi erbjuder fortbildning främst för präster och fördjupad utbildning för blivande präster. Klicka på "Våra utbildningar" till vänster så får du se vilka kurser vi erbjuder. Även andra är välkomna till många av våra kurser.
Stiftelsen Fjellstedtska skolan ser som sin uppgift
att stärka prästers och blivande prästers identitet - utifrån kyrkans tro, bekännelse och lära - i uppdraget som liturg, förkunnare och själavårdare med en integrerad personlig kristen tro och att verka för ökad kunskap och förståelse för olika fromhetsriktningar, teologiska tolkningar och uttryck för kristen tro inom Svenska kyrkan och den världsvida kyrkan.
Fotot till höger: Tord Harlin.


Bibel- och predikoforum: Att predika i fastan

25-26 februari 2019. Vi lyssnar till föredrag om aktuella teologiska frågor och får tips om hur vi predikar i fastan.

Finska för präster 1

25 mars 2019. En introduktion för dig som vill lära dig att välsigna, be Herrens bön, läsa texter och ta upp psalmer på finska.

Kyrkoherdeforum

14-15 januari 2019 (Ett fåtal platser kvar)
Tema första dagen: Makten i kyrkan
Tema andra dagen: Att driva företag i församlingen