Bibel Predikan Teologi Gudstjänst Själavård Miljö Ledarskap


Vi erbjuder fortbildning för präster och fördjupad utbildning för blivande präster. Klicka på "Våra utbildningar" till vänster så får du se vilka kurser vi erbjuder.
Stiftelsen Fjellstedtska skolan ser som sin uppgift
att stärka prästers och blivande prästers identitet - utifrån kyrkans tro, bekännelse och lära - i uppdraget som liturg, förkunnare och själavårdare med en integrerad personlig kristen tro och att verka för ökad kunskap och förståelse för olika fromhetsriktningar, teologiska tolkningar och uttryck för kristen tro inom Svenska kyrkan och den världsvida kyrkan.
Fotot till höger: Tord Harlin.


Sorgegruppsarbete

En kurs för dig som arbetar med sorgegrupper.

Dödahavsrullarna i svensk översättning: Tolkning av texterna i ljuset av GT och NT

Symposium om dödahavsrullarna med anledning av den nya översättningen till svenska 12-13 februari 2018. Arrangörer: Svenska Bibelsällskapet, Newmaninstitutet oc ...

Teologiska perspektiv på miljö, mat och klimat, 7,5 hp

17-18 september 2018. Faktorer som påverkar miljö, mat och klimat samt arbetet för en hållbar utveckling i Sverige och internationellt. Teologiska perspektiv på ...