Bibel Predikan Teologi Gudstjänst Själavård Miljö Ledarskap


Vi erbjuder fortbildning främst för präster och fördjupad utbildning för blivande präster. Klicka på "Våra utbildningar" till vänster så får du se vilka kurser vi erbjuder. Även andra är välkomna till många av våra kurser.
Stiftelsen Fjellstedtska skolan ser som sin uppgift
att stärka prästers och blivande prästers identitet - utifrån kyrkans tro, bekännelse och lära - i uppdraget som liturg, förkunnare och själavårdare med en integrerad personlig kristen tro och att verka för ökad kunskap och förståelse för olika fromhetsriktningar, teologiska tolkningar och uttryck för kristen tro inom Svenska kyrkan och den världsvida kyrkan.
Fotot till höger: Tord Harlin.


Att predika under advent och jul

Vi får tips om hur vi predikar under advent och jul.


Förbön – enskilt och i gudstjänsten

15-16 oktober 2018. Hur vi ber förbön utan att väcka felaktiga förväntningar. Förbön och själavård. Förbön för fysiskt helande.

Teologiska perspektiv på miljö, mat och klimat, 7,5 hp

17-18 september 2018. Faktorer som påverkar miljö, mat och klimat samt arbetet för en hållbar utveckling i Sverige och internationellt. Teologiska perspektiv på ...