Gudstjänst som tradition och kommunikation, 7,5 hp


En kurs om liturgisk reform ur ett kommunikationsperspektiv.
Seminarier: 31 januari och 16 mars 2018. Gudstjänsten analyseras som ett estetiskt teologiskt skeende med olika kommunikationsformer (ord, musik, kroppslig handling, rum etc). Exempel tas från pågående arbete med förnyelse av gudstjänsthandböcker. Ingen kostnad. Kursen ges på internet av Uppsala universitet. Seminarierna på Fjellstedtska skolan ges i anslutning till kursen.
Anmälan görs till www.antagning.se Anmälan öppen ca: 15 september-17 oktober 2017. Därefter kan man göra en s.k. sen anmälan.

Logi kan bokas i våra hotellrum. Kursdeltagare betalar 800 kr/natt inkl frukost för nätter söndag-fredag. Alla våra rum har dusch och toalett, teve och internet.
Kryssa för rutan logi till höger.

Bild: Alex & Martin/Ikon

Länk till www.antagning.se

Universitetets preliminära kursplan och litteraturlista