Bikt


Föredrag om biktens praktik, historik, juridik, teologi och roll i själavården.
Stiftelsen Fjellstedtska skolan kan stå till tjänst med ett kortare föredrag om biktens praktik och teori vid kontraktskonvent och andra samlingar.