Församlingens uppdrag i relation till personer med demens


Stiftelsen Fjellstedtska skolan inbjuder till ett halvdagsseminarium fredagen 3 mars 2017, kl 9.00-12.00.

Kaffe står framdukat från 8.30. Efter seminariet serveras lunch.

Teman:
Vad innebär det att leva med demens?
Diagnoser och stadier vid demenssjukdomar;
hur minnes- och andra funktioner drabbas.
Resurser som kan finnas kvar trots sjukdomen.

Andakt/samling för personer med lindrig respektive svår demens.
Öppna samlingar för personer med demens.
Nattvard vid andakt med personer med demens?

Metoder som underlättar kommunikation.
Själavård med personer med demens.
Livsåskådningens betydelse för en kvarvarande upplevelse av identitet och värde, trots sjukdomen.
Sångens och musikens betydelse vid möten.

Medverkande: Anders Westius, TK, FL, f.d. präst vid Ersta diakoni.
Plats: Stiftelsen Fjellstedtska skolan, Östra Ågatan 6, Uppsala.
Ett fåtal parkeringsplatser finns för uthyrning. Ange ev. önskemål om parkering vid anmälan. Kursavgift: 200 kr inklusive förmiddagskaffe och lunch.
Anmälan: senast 2 februari 2017 på formuläret till höger.
Välkomna!

Foto: Karin Ahlqvist, Diakonibloggen.
Namn*

E-postadress*

Telefon*

Meddelande

Logi
Allergier

Faktureringsadress

När du har anmält dig kommer du att få en bekräftelse på att anmälan är mottagen.

Genom att anmäla mig godkänner jag att mina personuppgifter sparas.