Kyrka i Zimbabwe


Om kristendomens framväxt i Zimbabwe och om kristendomens möte med andra religioner och kulturer i Zimbabwe.
Seminarier: 5-6 december 2017.

Kursen syftar till att ge en djupare förståelse för:
• Missionens (särskilt den svenska missionens) historia och kyrkans framväxt i Zimbabwe
• Förhållandet kyrka-stat
• Den karismatiska rörelsen och profetiska kyrkor
• Vad har vi lärt och vad har vi att lära av kyrkan i Zimbabwe?
• Musik i Zimbabwe
• Vänförsamlingsrelationer


Till kursen hör en litteraturkurs som kan tenteras och ge 7,5 hp på Johannelunds teologiska högskola.

Kostnad: 500 kr inklusive luncher. Den som så önskar kan boka logi på Stiftelsen Fjellstedtska skolan mot extra kostnad. Kursdeltagare betalar 800 kr/natt inkl frukost för nätter söndag-fredag. Alla våra rum har dusch och toalett, teve och internet.

Senaste anmälningsdag: 18 november 2017, men helst innan sommaren.
Studenter som studerar för framtida tjänst i Svenska kyrkan kan delta i kursen kostnadsfritt.
Här nere finns en länk till boken "The History of the Evangelical Lutheran Church in Zimbabwe 1903-2003" som ingår i kurslitteraturen.

Här hittar du boken