Prästen och mässan


Fördjupningsdygn för präster unga i ämbetet:
Uppsala 28-29 januari 2018

Nu inbjuder vi dig som är präst och i dina yngre år i ämbetet till ett fördjupningsdygn i Uppsala på temat Prästen och mässan. Dygnet kommer att präglas av gemensam bön och mässa, teologisk fördjupning och samtal.

Under dygnet gästas vi av två föreläsare: Fr. James Leachman OSB (Ealing Abbey, London) som framtill nyligen har varit professor vid påvliga liturgiinstitutet i Rom, och Karin Johannesson som är präst och docent i religionsfilosofi vid Uppsala universitet.

För tidebön och mässa under dygnet svarar Bo Brander. Fördjupningsdygnet inleds söndagen den 28 januari kl 14.00 och avslutas med vesper och förbön på måndagen kl 16.30. Man kan med fördel delta i söndagens högmässa kl 10.00 på Sankt Ansgar, och om möjligt redan i ett eftermiddagssymposium om liturgi lördagen den 27 januari (program för detta bifogas nedan).

Anmälan till fördjupningsdygnet sker till Sankt Ansgar via e-post (expeditionen@ansgar.nu) samt genom inbetalning av självkostnadspris för måltider om 500 kr till Sankt Ansgars bankgiro 5377-5334 senast den 19 januari. Ange ändamål och ditt namn samt ev. behov av specialkost. Söndagens middag samt fika ingår i avgiften, men inte måndagens lunch. (Observera att anmälan till arrangemanget inte kan göras på formuläret här till höger.)

För boende hänvisas till Stiftelsen Fjellstedtska skolan. Hotellrum kostar 644 kr inkl. frukost (enkelrum) och bokas via hemsidan i forumuläret till höger. (Rumspriset är ett specialpris och gäller bara vid detta tillfälle.)

Fördjupningsdygnet anordnas i samarbete mellan Sankt Ansgars stiftelse och Stiftelsen Fjellstedtska skolan, och organiseras av en grupp bestående av doktoranderna Erik Eckerdal, Daniel Gustafsson, Karin Tillberg, Andreas Wejderstam och församlingsprästerna Samuel E Lilja och Ingrid Norén-Nilsson. 2018 års fördjupningsdygn har möjliggjorts genom stöd från Segelbergska stiftelsen för liturgivetenskaplig forskning.

För uppdaterad information, se hemsidorna www.ansgar.nu och www.fjellstedtska.se. Vid frågor, kontakta Daniel Gustafsson dan.gus (snabel-a)hotmail.com; 070-3232805.