Dödahavsrullarna i svensk översättning: Tolkning av texterna i ljuset av GT och NT


Symposium om dödahavsrullarna med anledning av den nya översättningen till svenska 12-13 februari 2018. Arrangörer: Svenska Bibelsällskapet, Newmaninstitutet och Stiftelsen Fjellstedtska skolan.
OBS! Våra hotellrum är fullbokade.
OBS! Det går inte längre att anmäla sig till måltiden.
Anmälan till symposiet kan göras fram till 8 februari.

Den 12– 13 februari 2018 på Newmaninstitutet, Uppsala.

Symposiet börjar på måndagen den 12/2 kl. 13.00 och avslutas på tisdagen den 13/2 kl. 12.00.

Dagarna är uppbyggda kring en serie föreläsningar om Dödahavsrullarna samt tre parallella seminarier med studium av olika texter i den nya svenska översättningen och samtal om texternas relevans för tolkningen av den Hebreiska bibeln respektive Nya testamentet.
För deltagande i symposiet krävs inga särskilda förkunskaper. Föreläsningarna kommer att ha en populärvetenskaplig profil. Deltagande i symposiet utgör en utmärkt chans till fortbildning.

Anmälan till symposiet görs på formuläret till höger. Deltagande i symposiet kostar 200 kronor, som kommer att faktureras. Kaffe ingår. Skriv:
* ANMÄLAN TILL SYMPOSIET som meddelande till höger.
För studenter är priset 100 kr. Skriv:
* STUDENTANMÄLAN TILL SYMPOSIET som meddelande till höger.

Under måndagskvällen erbjuds deltagande i en festlig bankett på Östgöta nation med en trerätters middag och kulturella inslag med inspiration från Qumranrörelsens föreställningar om måltidens betydelse för gemenskapen och den förväntade ”messianska” banketten.
Det blir en trerättersmiddag. Den innehåller fördrink, ett vin till förrätten, ett till huvudrätten samt dessertvin.
Priset för middagen blir:
Trerättersmiddag med vinpaket = 530 kronor
Trerättersmiddag, alkoholfritt = 460 kronor
Trerättersmiddag, bara vatten = 390 kronor
Skriv till höger under "Meddelande"
* TRERÄTTERSMIDDAG och VINPAKET,
* TRERÄTTERSMIDDAG och ALKOHOLFRITT eller
* BARA VATTEN.
Om du inte vill delta i middagen, skriv:
* INGEN MIDDAG.

Kostnaderna kommer att faktureras.

Hotellrummen på Fjellstedtska skolan är nu FULLBOKADE. Deltagare hänvisas att boka logi på något hotell.

Föreläsningar
1. Fynden och de antika källorna – Mikael Winninge
2. Qumranfynden och arkeologin – Cecilia Wassén
3. Dödahavsrullarna och det hebreiska språket – Bo Isaksson
4. Regeltexter och Halakha – Kamilla Skarström Hinojosa
5. Liturgiska och poetiska texter – Håkan Ulfgard
6. Bibelparafraser och Vishetstexter – Stig Norin
7. Bibelutläggningar – Mikael Winninge
8. Eskatologi i Dödahavsrullarna – Håkan Ulfgard

Seminarier (tre parallella vid tre tillfällen)
I a. Gemenskapsregeln och 4QMMT (Kamilla och Bo)
I b. Damaskusskriften från synagogan i Kairo (Mikael)
I c. Liturgiska texter och kalender (Håkan)
II a. Poetiska texter (Kamilla)
II b. Bibelparafraser (Stig)
II c. Bibelutläggningar (Mikael)
III a. Vishetstexter (Bo och Stig)
III b. Antika källor om esseerna (Håkan och Mikael)
III c. Kvinnor och kvinnobilder i Dödahavsrullarna (Cecilia)


Schema för dagarna

12 februari 2018

13.00 Välkomsthälsning, inledning
13.10 Föreläsning 1
13.45 Föreläsning 2
14.20 Föreläsning 3
14.55 Kaffe
15.25 Seminarium I
16.10 Föreläsning 4
16.45 Föreläsning 5
17.20 Seminarium II
18.00 PAUS
18.45 Fördrink
19.15 Symposiemiddag


13 februari 2018

09.00 Föreläsning 6
09.35 Föreläsning 7
10.10 Kaffe
10.40 Seminarium III
11.25 Föreläsning 8
12.00 AVSLUTNING

Köp ditt exemplar av boken i bokhandeln eller med hjälp av denna länk