Uppsala stifts historia


22-23 oktober 2018. Symposium om Uppsala stifts historia.
Symposiet anordnas i samarbete mellan Stiftelsen Fjellstedtska skolan och Uppsala stiftshistoriska sällskap. Mer information kommer.

Namn*

E-postadress*

Telefon*

Meddelande

Logi
Allergier

Adress (Om kursen är avgiftsbelagd eller logi önskas: faktureringsadress)

När du har anmält dig kommer du att få en bekräftelse på att anmälan är mottagen.