Uppsala stifts historia


22-23 oktober 2018. Symposium om Uppsala stifts historia.
Symposiet anordnas i samarbete mellan Stiftelsen Fjellstedtska skolan och Uppsala stiftshistoriska sällskap. Exempel på föreläsningar:
* Gunnar Granberg: Uppsala stift, historiska perspektiv
* Peter Hallgren Stjerndorff: Frikyrklighetens uppkomst och etablering i Gävleborg och Svenska kyrkans reaktioner
* Klas Hansson: Ärkebiskoparna och Uppsala stift under 1900-talet
* Sten Tesch: Skiftet och Sigtuna: Hybriditet och motstånd som en del av Mälarområdets kristnande.
* Torbjörn Aronson: Manfred Björkquist och ungkyrkorörelsen i Uppsala och Sigtuna
* Tomas Anderman: Målningarna i Danmarks kyrka
* Tomas Anderman: Den goda viljans prästfolk – Karin och Erik Bergman i Forsbacka och Stockholm
* Torbjörn Larspers: Nyevangelisk väckelserörelse i Hälsingland. Exemplet Södra Hälsinglands Missionsförening ca 1840-1922.

Kursen pågår 22 oktober kl 9.30-17.00 och 23 oktober kl 8.00-15.30.

Avgift: 150 kr inkl. en lunch och kaffe. Anmälan senast: 8 oktober 2018.

Våra hotellrum är fullbokade under dessa dagar.

Programmet som folder
Namn*

E-postadress*

Telefon*

Meddelande

Logi
Allergier

Faktureringsadress

När du har anmält dig kommer du att få en bekräftelse på att anmälan är mottagen.

Genom att anmäla mig godkänner jag att mina personuppgifter sparas.