Stiftelsen Fjellstedtska skolan har antagit en integritetspolicy som klargör hur vi hanterar personuppgifter.

Vår integritetspolicy kan hämtas här