Kvalificerad fortbildning i predikan


Kursomgången för 2018-2020 är FULLBOKAD. Vi räknar med att kursen återkommer 2021-2023.
FÖR VEM? Präster i Svenska kyrkan, svensktalande präster i andra nordiska kyrkor och pastorer i Sverige, vars främsta uppgift är att i ord och sakrament räcka människor evangelium.

LÅNGSIKTIG KOMPETENSUTVECKLING Detta är en processinriktad och pastoralteologisk fortbildning under två och ett halvt år, som vill bidra till predikans förnyelse i Svenska kyrkan och andra kyrkor.

KURSENS KÄNNETECKEN Varvande av teori och praktik Grupphandledning och personlig handledning Internationella och svenska föreläsare Studier av internationell och svensk homiletisk litteratur Predikoprojekt i församlingen Samtalsgrupp om predikan i församlingen

KURSENS INNEHÅLL Teologi, hermeneutik och tolkning Luthersk predikotradition i mötet med internationell homiletik Predikans språk, innehåll och form Kroppsspråk och framförande Receptionsteori om det som hörs Kreativt skrivande Predikan i liturgin
Vet du att du vill söka, eller är intresserad, men osäker om du har möjlighet, hör av dig oavsett! Fyll i formuläret här bredvid, gör en intresseanmälan till kursen. När du hört av dig till kursen återkommer någon i kursledningen för ytterligare kontakt och information.

Datum för internat:
10-20 juni 2018
11-16 november 2018
9-19 juni 2019
10-15 november 2019
7–17 juni 2020

Kurskostnad 27 000 kr per år under år ett och två och 18 000 kr för år tre, plus kost och logi under kursveckorna.

Folder med mer information

Om kursen och om konsten att predika och att ta den kreativa processen på allvar
Namn*

E-postadress*

Telefon*

Meddelande

Logi
Allergier

Faktureringsadress

När du har anmält dig kommer du att få en bekräftelse på att anmälan är mottagen.

Genom att anmäla mig godkänner jag att mina personuppgifter sparas.