Sjukhuskyrkans själavårdsutbildning


- själavårdsutbildning i fyra steg

Sjukhuskyrkans själavårdsutbildning inbjuder till ett lärande utifrån eget själavårdsarbete.

Utbildningen fokuserar på följande tre områden:
• Själavårdaren, att inbjuda till reflektion över vad som är professionellt hos själavårdaren.
• patienten/konfidenten, vilka är konfidentens behov, vad söker konfidenten i själavårdsmötet, vad hindrar, vad underlättar i konfidentens situation.
• Det kommunikativa mötet.

I litteratur, föreläsningar och seminarier under kursveckorna fokuseras framför allt på själavårdaren och på patienten/konfidenten. I handledning, personsamtal, gruppsamtal och arbets- och samtalsanalys är fokus framför allt på det kommunikativa mötet.

Från och med 2015 är Sjukhuskyrkans kompetensprogram en själavårdsutbildning i fyra steg.
Steg A
För Steg A, som är gemensam för flera institutionssjälavårdsområden, står Sveriges Kristna Råd som inbjudare.

Information om steg A
Steg B, C och D
Steg B och Steg D ges i samarbete mellan Svenska kyrkans Centrum för andlig vård, Sveriges Frikyrkosamråd och Stiftelsen Fjellstedtska skolan.

Utbildningen ges med början varje hösttermin.


Information om steg B, C och D
Foto: Magnus Aronson/IKON
Namn*

E-postadress*

Telefon*

Meddelande

Logi
Allergier

Faktureringsadress

När du har anmält dig kommer du att få en bekräftelse på att anmälan är mottagen.

Genom att anmäla mig godkänner jag att mina personuppgifter sparas.