Sjukhuskyrkans komptensprogram


- själavårdsutbildning i fyra steg

Sjukhuskyrkans komptensprogram inbjuder till ett lärande utifrån eget själavårdsarbete.

Utbildningen fokuserar på följande tre områden:
• Själavårdaren, att inbjuda till reflektion över vad som är professionellt hos själavårdaren.
• patienten/konfidenten, vilka är konfidentens behov, vad söker konfidenten i själavårdsmötet, vad hindrar, vad underlättar i konfidentens situation.
• Det kommunikativa mötet.

I litteratur, föreläsningar och seminarier under kursveckorna fokuseras framför allt på själavårdaren och på patienten/konfidenten. I handledning, personsamtal, gruppsamtal och arbets- och samtalsanalys är fokus framför allt på det kommunikativa mötet.

Från och med 2015 är Sjukhuskyrkans kompetensprogram en själavårdsutbildning i fyra steg.
För Steg A, som är gemensam för flera institutionssjälavårdsområden, står Sveriges Kristna Råd som inbjudare. Steg B och Steg D ges i samarbete mellan Svenska kyrkans, Sveriges Frikyrkosamråd och Stiftelsen Fjellstedtska skolan.

Utbildningen ges med början varje hösttermin. Det finns möjlighet att tentera kursen för att få högskolepoäng på Johannelunds teologiska högskola.

Foto: Magnus Aronson/IKON
Namn*

E-postadress*

Telefon*

Meddelande

Logi
Allergier

Faktureringsadress

När du har anmält dig kommer du att få en bekräftelse på att anmälan är mottagen.

Genom att anmäla mig godkänner jag att mina personuppgifter sparas.