Master/magisterprogram i pedagogiskt ledarskap


Den utbildning som tidigare kallades Kyrkoledarhögskolan ges numera av institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Det har utvidgats till en masterutbildning om fyra års studier på halvfart. Givetvis kan man avsluta utbildningen med en magisterexamen efter två år.

De som går kursen kan beställa logi i våra hotellrum.

Gästhem
Kurser
Utbildningen är upplagd så att man läser kurser på halvfart under hela programtiden. Studenter som läser läser programmet på halvfart väljer en kurs i taget och för heltid läser de två kurser parallellt. Kurserna omfattar vanligtvis 7,5 hp

Programmet omfattar 60 hp inom huvudområdet pedagogiskt ledarskap för master (30 hp för magisterexamen), varav 30 hp (15 hp) utgörs av ett examens­arbete. Återstående poäng kan väljas inom ett brett utbud av kurser på avancerad nivå inom utbildningsvetenskap eller andra ämnesområden, exempelvis samhällsvetenskap, ekonomi, juridik eller teologi. Kurser inom andra fakulteter och institutioner kan ha annan studietakt och schemaläggning.

Mer information

Skriv ut information
Använd nedanstående formulär för att boka logi.