Kyrkligt ledarskap


"Behörighetsgivande utbildning för blivande kyrkoherdar" anordnas inte längre på Stiftelsen Fjellstedtska skolan.
Ta kontakt med respektive stift för ytterligare information.
Nedanstående formulär kan användas för frågor av allmän art till Fjellstedtska skolan.

Namn*

E-postadress*

Telefon*

Meddelande

Logi
Allergier

Adress (Om kursen är avgiftsbelagd eller logi önskas: faktureringsadress)

När du har anmält dig kommer du att få en bekräftelse på att anmälan är mottagen.