Att predika i fastan


Bibel- och predikoforum
6-7 februari 2013
7 platser kvar

Göran Larsson, TD, FK, docent i judaistik, kommer att tala om lidandet, försoningsdöden och de judisk-kristna relationerna i detta sammanhang.

Leif Nordenstorm, direktor för Stiftelsen Fjellstedtska skolan, TD, FK, kommer att tala om kristen matspiritualitetet. Vilken roll har maten - och fastan - i vår tro?

Båda talarna kommer gå in på frågan om predikan enligt andra årgångens texter på söndagarna i fastan.

Avgift: 975 kr inklusive två luncher och en middag. Logi på vårt gästhem inkl. frukost kostar: 750 kr.

Anmälan: senast 14 januari 2013 men gärna tidigare. Begränsat antal platser. Använd gärna formuläret till höger.