Samisk kontextuell teologi, 7,5 hp


Kristen tro gestaltas på olika sätt i olika omgivningar, kontexter. I kursen studerar vi hur kristen tro utformas i samisk miljö och jämför detta med keltisk, indiansk och afrikansk kristen tro.
Kursen kan för närvarande enbart läsas som fristående litteraturkurs på Johannelunds teologiska högskola.

Om det finns intresse för det kan Stiftelsen Fjellstedtska skolan ordna en seminariedag med föreläsningar i ämnet i Uppsala eller i samernas traditionella bosättningsområde. Hör av er med en förfrågan.

Foto: Lena Stenberg/IKON

Johannelunds teologiska högskola

Kursplan

Ansökningsblankett
Namn*

E-postadress*

Telefon*

Meddelande

Logi
Allergier

Faktureringsadress

När du har anmält dig kommer du att få en bekräftelse på att anmälan är mottagen.

Genom att anmäla mig godkänner jag att mina personuppgifter sparas.