Själavård i mötet med skam och skuld, 7,5 hp


1-2 oktober, 12-13 december 2018. Kursen vill ge insikter i skammens och skuldens teologiska och psykologiska problematik samt reflektera över hur dessa fenomen tar sig uttryck i olika livskontexter.
Deltagaren ges möjlighet att i mötet med litteraturen själv kritiskt reflektera över olika beskrivningar av skam och skuld samt förankra en själavårdspraxis utifrån ett integrerat teologiskt och psykologiskt perspektiv.
Kursen ges i samarbete med Johannelunds teologiska högskola. Ingen avgift för kursen.
Föreläsare: Lars-Göran Sundberg.

Kursens första dag börjar med kaffe kl 9.00. Själva kursen börjar 9.30.
Kursens andra dag avslutas senast 15.30. Därefter kaffe.

Login är fullbokad vid det första kurstillfället. Vid det andra kurstillfället finns det hotellrum att hyra. Kursdeltagare betalar 800 kr/natt inkl frukost för nätter söndag-fredag. Alla våra rum har dusch och toalett, teve och internet.
Kryssa för rutan logi till höger.

Vi tar emot anmälningar så länge det finns platser kvar.

Foto: Alex & Martin/IKON
Nedan finns en länk till kursplan med litteraturlista. Observera att enbart de böcker som är markerade med asterisk * är obligatoriska. De övriga är valbara.
I kursplanen anges att förkunskapskravet är "HS 201 (HP B1:2) eller motsvarande". Koderna är en beteckning för en grundkurs i själavård på Johannelunds teologiska högskola. Präster och diakoner i Svenska kyrkan har under sin profilutbildning genomgått kurser som räknas som "motsvarande" och är alltså behöriga till denna kurs.

Kursplan
Namn*

E-postadress*

Telefon*

Meddelande

Logi
Allergier

Faktureringsadress

När du har anmält dig kommer du att få en bekräftelse på att anmälan är mottagen.

Genom att anmäla mig godkänner jag att mina personuppgifter sparas.