Själavård i mötet med skam och skuld, 7,5 hp


Kursen vill ge insikter i skammens och skuldens teologiska och psykologiska problematik samt reflektera över hur dessa fenomen tar sig uttryck i olika livskontexter.
1-2 oktober, 12-13 december 2018.
Deltagaren ges möjlighet att i mötet med litteraturen själv kritiskt reflektera över olika beskrivningar av skam och skuld samt förankra en själavårdspraxis utifrån ett integrerat teologiskt och psykologiskt perspektiv.
Föreläsare: Lars-Göran Sundberg.

Logi kan bokas i våra hotellrum. Kursdeltagare betalar 800 kr/natt inkl frukost för nätter söndag-fredag. Alla våra rum har dusch och toalett, teve och internet.
Kryssa för rutan logi till höger.

Vi tar emot anmälningar så länge det finns platser kvar.

Foto: Alex & Martin/IKON

Johannelunds teologiska högskola

Kursplan
Namn*

E-postadress*

Telefon*

Meddelande

Logi
Allergier

Adress (Om kursen är avgiftsbelagd eller logi önskas: faktureringsadress)

När du har anmält dig kommer du att få en bekräftelse på att anmälan är mottagen.