Peter Fjellstedt


Stiftelsen Fjellstedtska skolan har sitt namn efter kyrkomannen Peter Fjellstedt
Ett av Peter Fjellstedts verk var en bibelutgåva med förklaringar. Den är läsbar på nätet.

Peter Fjellstedts förklaringar till bibeln
Fjellstedts bibelöversättning är också publicerad i inskannat format.

Fjellstedts översättning av bibeln