Svenska kyrkans miljöutbildning


Hur kan kyrkan arbeta praktiskt med miljöfrågor? Vad säger tio Guds bud och Fader vår om miljöfrågor. Både praktik och teologi hänger ihop i denna utbildning.
Kyrkans miljödiplomering är ett miljöledningssystem som utvecklats för användning inom Svenska kyrkans församlingar, pastorat, stift och stiftsgårdar. Att bli diplomerad innebär ett stort steg i riktning mot en miljöanpassad och långsiktigt hållbar verksamhet.
Svenska kyrkans miljöutbildning är en kurs för dig som är intresserad av miljödiplomering eller för dig som vill veta mer om miljöarbete i kristet perspektiv.

Svenska kyrkans miljöutbildning anordnas efter förfrågan från församlingar i våra kurslokaler i Uppsala eller utlokaliserat till församlingen.

Foto: Katarina Sandström Blyme/Ikon

Mer information om miljödiplomering och miljöutbildning
Namn*

E-postadress*

Telefon*

Meddelande

Logi
Allergier

Faktureringsadress

När du har anmält dig kommer du att få en bekräftelse på att anmälan är mottagen.

Genom att anmäla mig godkänner jag att mina personuppgifter sparas.