Symboler på vårt vykort


På vykortet som i augusti 2013 skickades ut till präster i Svenska kyrkan med information om vårt kursutbud fanns 32 symboler. Här är förklaringen till vad de betyder:
1 Kristusmonogrammet, de första bokstäverna i ordet Kristus på grekiska.
2 Tetragrammaton, Guds namn JHVH med tre olika sorters hebreiska bokstäver.
3 Triangeln med de allseende ögat, Treenigheten
4 Den gode Herden.
5 Ankaret, hoppet.
6 IHS; på latin Iesus hominum salvator, Jesus människornas frälsare; på grekiska IES, de tre första bokstäverna i namnen Iesous, Jesus.
7 Treenighetens sköld, i denna verson med text på esperanto. Gud är Fader; Gud är Son; Gud är helig Ande; Fadern är inte Sonen; Sonen är inte den Helige Ande; den Helige Ande är inte Fadern.
8 Stiliserad treklöver, en treenighetssymbol som används bland annat i arkitekturen.
9 Triquetra, samtidigt tre fiskar, Treenigheten.
10 Agnus Dei, Guds lamm.
11 Alpha och Omega, A och O. (Uppenbarelseboken 1:8)
12 En annan form av kristusmonogrammet.
13 Iota-Chi-kors. De första bokstäverna i orden Jesus och Kristus på grekiska.
14 Ett tatueringskors som förenar maoriska och keltiska element.
15 Iota-Eta-monogram. De första bokstäverna i ordet Jesus på grekiska.
16 Kyrkans skepp.
17 Törnekronan
18 Treenigheten och Kristusmonogrammet.
19 Jesus Kristus segrar. Symbol som stansas in i många ortodoxa nattvardsbröd.
20 Evangelisten Matteus.
21 Evangelisten Markus.
22 Evangelisten Lukas.
23 Evangelisten Johannes.
24 Fotatvagningen.
25 Guds lamm med segerfanan.
26 Guds lamm i passionsgest.
27 Oändlighetsknut, en germans symbol för evigheten.
28 Trikvetra, treenighetessymbol, på runsten, ursprungligen från Funbo, nu i Universitetsparken i Uppsala.

Mer information om runstenen från Funbo med trikvetran
29 Trikvetrakors, Treenigheten.
30 Namnet Jesus med arameiska bokstäver.
31 Det kinesiska tiokorset.

Tolkning av det kinesiska tiokorset
32 Martin Luthers sigill, Lutherrosen.

Tolkning av Lutherrosen
Många symboler finns utlagda på Wikimedia och kan hämtas och användas fritt.

Wikimedia commons: kristna symboler
Vissa av symbolerna på kortet är tecknade av den tyske konstnären Rudolf Koch. De får användas fritt och kan hämtas på nedanstående länk.

Symboler av Rudolf Koch