Att tjänstgöra i en anglikansk församling


En kurs för dig som vill öka din kunskap om anglikanska kyrkogemenskapen och kanske kortare eller längre tid tjänstgöra i en anglikansk församling.
En kurs för dig som vill öka din kunskap om anglikanska kyrkogemenskapen och kanske kortare eller längre tid tjänstgöra i en anglikansk församling. Kursen är till största delen på engelska. Kursen gavs senast i november 2017. Den kommer att ges på nytt när vi har fått några förfrågningar om den.
Förra gången kursen ordnades var några av rubrikerna:
* Vara mer än att göra - präst i Engelska kyrkan
* Dop, vigsel och begravning
* Borgåöverenskommelsen
* Anglikansk spiritualitet
* Anglikanska traditioner
* Anglikanska gemenskapen
* Anglikansk liturgi och musik
* Erfarenheter som en svensk präst gjort i tjänst i Engelska kyrkan

Namn*

E-postadress*

Telefon*

Meddelande

Logi
Allergier

Faktureringsadress

När du har anmält dig kommer du att få en bekräftelse på att anmälan är mottagen.

Genom att anmäla mig godkänner jag att mina personuppgifter sparas.