Det heliga landet i historia och nutid


Stiftelsen Fjellstedtska skolan anordnar regelbundet kurser om och resor till Det heliga landet. Sådana kurser och resor planeras preliminärt till 2020 och 2021. Nedan finns information om den kurs som anordnades 2018.
Kursen syftar till en fördjupad förståelse för bibliska platser i det heliga landet och till en översikt över landets historia och dagens religiösa och politiska förhållanden. Ingen avgift. Möjlighet att delta i avgiftsbelagd studieresa ca 3-12 april 2018 till Galileen och Jerusalem.
Kursen är en 7,5 hp kurs vid Johannelunds teologiska högskola. Ingen avgift för själva kursen.  Undervisning ges 19 januari och 7 maj 2018. Kursplanen kommer att publiceras här på hemsidan. Förkunskapskravet för kursen är: Religionsvetenskap A 30 hp eller motsvarande. Ta kontakt med oss om något är oklart när det gäller förkunskapskravet.

Resan är en studieresa 3-12 april 2018. Den syftar till en fördjupad förståelse för:
• judendomens rötter och utveckling i det heliga landet
• kristendomens uppkomst
• interaktionen mellan judendom, kristendom och islam i det heliga landet.
Vi besöker bland annat:
• Nasaret med Bebådelsekyrkan
• Saligprisningarnas berg
• Genesaret och andra platser där Jesus och lärjungarna verkade
• Jerusalem med tempelplatsen, Västra muren och Olivberget, Övre salen
• Döda havet
• Betlehem

Till resan kan man anmäla sig om man under vårterminen 2017 deltar i kursen ”Det heliga landet i historia och nutid.” Efter särskild överenskommelse kan man delta även om man deltar någon annan kurs med inriktning på religionshistoria, historisk-praktisk teologi eller exegetik.
Kostnad: Resan är kraftigt subventionerad för deltagare som är högst 35 år och studerar teologi på heltid. Pris: 5000 kr inklusive resa, kost och logi.
För övriga gäller priset: 12000 kr inklusive resa, kost och logi.


Resan ordnas av Stiftelsen Fjellstedtska skolanSvenska teologiska institutet
Namn*

E-postadress*

Telefon*

Meddelande

Logi
Allergier

Faktureringsadress

När du har anmält dig kommer du att få en bekräftelse på att anmälan är mottagen.

Genom att anmäla mig godkänner jag att mina personuppgifter sparas.