Kurser om det heliga landet


Stiftelsen Fjellstedtska skolan anordnar regelbundet kurser om och resor till Det heliga landet. Sådana kurser och resor planeras preliminärt till 2020 och 2021.
Vi planerar för närvarande två kurser:

Tidig judisk och kristen kultur i det heliga landet, 7,5 hp.
Kursen anordnas i samarbete med Uppsala universitet. Studieresa ordnas 14-23 april 2020.

Det heliga landet i historia och nutid, 7,5 hp.
Kursen anordnas i samarbete med Johannelunds teologiska högskola. Studieresa ordnas 6-15 april 2021.

För båda resorna gäller att de ingår i kurser. Studenten förutsätts läsa in en del litteratur innan resan. En eller två dagar med undervisning anordnas i Uppsala innan resan.

Mer information kommer senare. Det är ännu inte möjligt att anmäla sig till någon av dessa kurser. (Bortse från formuläret här till höger.)

Vi använder uttrycket "Det heliga landet" eftersom vi i våra kurser studerar och besöker områden som i historien hört till flera olika länder, och som i vår tid hör till Israel och Palestina.

Bilden till höger:En judisk pojke vid Västra muren i Jerusalem bär en bokrulle. Foto: Mikael Kurkiala/Ikon
Resan ordnas av Stiftelsen Fjellstedtska skolan
Namn*

E-postadress*

Telefon*

Meddelande

Logi
Allergier

Faktureringsadress

När du har anmält dig kommer du att få en bekräftelse på att anmälan är mottagen.

Genom att anmäla mig godkänner jag att mina personuppgifter sparas.