Boksläpp
4 mars 2020, kl 16.00 på Stiftelsen Fjellstedtska skolan, Östra Ågatan 6, Uppsala.
Författarna Sven-Erik Brodd och Gunnar Weman berättar om sin bok
Liturgi i Svenska kyrkan,
I ord och bild från då och nu


I  boken möts olika perspektiv på gudstjänsten i Svenska kyrkan. Bilder av hur det var förr i tiden ställs mot hur det är eller skulle kunna vara på 2000-talet. Teologi och praktik förs samman till en helhet och författarnas egna erfarenheter presenteras som konkreta pastorala förslag.
Boken är rikt illustrerad och bidrar till kunskapen om historien och den nutida gudstjänsten. Den är en grundbok om olika former av liturgiskt liv i Svenska kyrkan.
Enkel servering.
Sven-Erik Brodd är teologie doktor, präst och professor emeritus. Gunnar Weman är teologie doktor, biskop och ärkebiskop emeritus.