Boksläpp
Med god ordning och efter Guds vilja. En antologi om kyrkorätt.

29 augusti 2019, kl 16.00, inbjuder Stiftelsen Fjellstedtska skolan till boksläpp för kyrkorättsantologin "Med god ordning och efter Guds vilja". Flera av antologins författare deltar, säger något om artiklarna och svarar på frågor.
Plats: Stiftelsen Fjellstedstska skolan, Östra Ågatan 6, Uppsala. Dryck och enkelt tilltugg serveras. Anmäl er på formuläret till höger.


Med god ordning och efter Guds vilja behandlar hur församlingar och stift i Svenska kyrkan utför sitt uppdrag i spänningsfältet mellan teologi och juridik. Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära är enligt Kyrkoordningen grundade i Guds heliga ord. Samtidigt är kyrkan en del av samhället och förutsätts lyda de lagar och förordningar som gäller för andra institutioner i samhället. Kyrkorätten har sina rötter i Nya testamentet där det finns regler för de första kristna församlingarnas liv och lära. Dessa har senare under århundraden utvecklats till kanonisk rätt. För Svenska kyrkan gäller sedan relationsförändringen mellan kyrkan och staten 1 januari 2000 dels lagen om Svenska kyrkan, dels den inomkyrkliga kyrkoordningen för Svenska kyrkan. Med god ordning och efter Guds vilja är skriven av lärare och deltagare i Stiftelsen Fjellstedska skolans fortbildningsverksamhet. Den vänder sig till anställda och förtroendevalda i församlingar och stift inom Svenska kyrkan och till alla intresserade i frågor som rör förhållandet mellan kyrkorätt och teologi. I boken finns beskrivningar av kyrkorättens historia och grunder och till slut några aktuella frågeställningar.