Forum Fjellstedtska skolan – 

– öppna föreläsningar och seminarier om teologi, kyrka och kulturhistoria DENNA GÅNG DIGITALT

31 januari 2022, kl 13.15 på Stiftelsen Fjellstedtska skolan.
Mikael Winninge föreläser om Nyöversättning av Nya testamentet: Projekt NT 2026.
Redan har Markusevangeliet, Filipperbrevet och Första Johannesbrevet kommit i provöversättning. Varför behöver Nya testamentet översättas på nytt och vilka principer gäller för den nya översättningen?
På grund av coronapandemin kommer denna föreläsning att hållas digitalt. De som anmäler sig kommer att få en länk någon dag innan föreläsningen.

13.15 Föreläsning
15.00 Slut
Ingen avgift.

Forum Fjellstedtska skolan är tänkt som en fortsättning på det som en gång kallades Uppsala stifts forskningsnätverk.