Forum Fjellstedtska skolan – 

– öppna föreläsningar och seminarier om teologi, kyrka och

Måndag 30 maj, kl 13.15-15.00 på Stiftelsen Fjellstedtska skolan.
Ärkebiskop em Anders Wejryd föreläser om sin avhandling "Lutherhjälpen som försvann".


13.15 Föreläsning
15.00 Slut
Ingen avgift. Anmälan senast 26 maj 2022.

Avhandlingen kan laddas ned här.
Forum Fjellstedtska skolan är tänkt som en fortsättning på det som en gång kallades Uppsala stifts forskningsnätverk.

 

  • Ange både institutionens (t.ex. församlingens) namn och adress.