Fortbildningsdag i predikokonst
 

Fredag den 14 juni 2019 kl 11.00-16.00 bjuder Uppsala stift i samarbete med Stiftelsen Fjellstedtska skolan in till en engagerande fortbildning i predikokonst!
Två homileter, Anna Norrby från Stockholm och Anna Carter Florence från USA kommer att vara i Uppsala samtidigt, och vi har glädjen att möta dem. 
Anna Norrby har skrivit en masteruppsats (Doctor of Ministry in Preaching) om Profetisk predikan och berättar om den kl 11-12.30.
Anna Carter Florence, homiletiklärare i USA och sedan flera år föreläsare på Kvalificerad fortbildning i Predikan håller ett seminarium utifrån sin senaste bok kl 13.45-16.00. 
Lunch på egen hand.
Plats: Svenska kyrkans utbildningsinstituts lokaler på Linnégatan 1 C i Uppsala (sal 108)
Max 40 deltagare.
Anmälan görs till Uppsala stift på denna länk.
För mer information:
Anders Hedman
Stiftsadjunkt, församlings- och gudstjänstutveckling
Telefon 018- 68 07 86 SMS: 0722-04 35 39
E-post:anders.hedman @ svenskakyrkan.se

Vanligtvis brukar det vara möjligt att boka logi på Stiftelsen Fjellstedtska skolan, men i samband med denna kurs är alla våra hotellrum fullbokade.