Pastoralteologisk kompletteringsutbildning

En kurs för utländska präster, EFS-präster och pastorer från frikyrkor som förbereder sig för tjänst i Svenska kyrkan.
Kursen kan anordnas när behov föreligger.

Kursen innehåller bland annat:
• Svenska kyrkans organisation och kyrkorätt (inkl. ämbetet och kyrkoordningen)
• Liturgi
• Ecklesiologi (folkkyrkostrukturen, fromhetstraditioner i Svenska kyrkan)
• Individuell uppgift med reflektion över den egna bakgrunden samt likheter och skillnader mellan denna och spiritualiteten i Svenska kyrkan.


OBS! Präster och pastorer som är intresserade av behörighet för tjänstgöring i Svenska kyrkan bör i första hand ta kontakt med rekryteringsansvarig i respektive stift.

 

Dagens bibelord