Homiletikkonferens

Nordiska homiletiska nätverkets konferens
15-16 augusti 2019
Predikans lärande

En av predikans centrala uppgifter är lärande, att undervisa åhörarna. Tillsammans med ”trösta” och ”förmana” står det som en av de klassiska definitionerna på vad predikanten ska göra i predikstolen. Men hur rustas predikanter för denna uppgift? Hur och om vad utbildas predikanter? Hur fortsätter lärandet när predikanten väl är ute i tjänst?

Bilden till höger: "Predikan" ur bildserien "Prästens fem arbetsuppgifter" i Gunnarsbyns kyrka. Konstnär: Syster Marianne. Foto: Camilla Arvidsson.

I fokus för den här konferensen står detta ”predikans lärande”, hur predikanter formas, inspireras och kontinuerligt lär sig att predika. Genom föreläsningar och workshops belyses olika aspekter av detta. Nordiska homiletiska nätverket välkomnar också papper på detta eller närliggande ämnen, så som:
- Predikoförberedelsen: förväntningarna och förutsättningarna har förändrats de senaste decennierna genom samhällsfenomen som migration, digitalisering och framväxten av nationalism i de nordiska länderna. Hur går predikanter till väga i sina förberedelser i denna nya kontext?
- Innehållet i homiletiska utbildningar: hur har det sett ut och gått till? Vad behöver framtidens predikanter kunna?
- Fortbildning: att reflektera över sin predikopraktik.
- Kasualtal: hur lär man sig att tala in i en specifik situation?
Förslag till papper (abstract om max 250 ord) mailas till konferenssekreteraren frida.mannerfelt @ehs.se senast 15 maj 2019. Konferensen tar sin utgångspunkt i en nordisk kontext, därför ger föreläsningar, workshops och seminarier på de skandinaviska språken.

PROGRAM
Torsdag 15 augusti
9.30-10 Registrering och kaffe
10-10.15 Välkomnande
10.15-12 Föreläsning. Bengt Kristensson Uggla: ”Vad kan vi lära av Wingrens Predikan och vad kan den lära oss om predikans lärande?”
12-13.30 Lunch
13.30-15 Presentation av papper, se separat schema
15-15.30 Kaffepaus
15.30-17.15 Föreläsning. Jonas Ideström: ” Pastoralt lärande i praktiken - hur går det till? Reflektioner från ett forskningsprojekt”
18.00 Middag

Fredag 16 augusti
9-10.30 Workshops
1. Ola Fornling, Hanna Brande och Caroline Edlund: ”Att fördjupas som predikant – erfarenheter från kursen kvalificerad fortbildning i predikan”
2. Clara Nystrand: ”Tolkning pågår - en podcast som kontinuerligt rustar och fördjupar predikanter”
10.30-11 Kaffepaus
11-12.30 Nordiskt homiletiskt nätverksmöte, se separat dagordning
12.30 Lunch (packad lunch som kan ätas på plats eller tas med på resan)

FÖRELÄSARE OCH WORKSHOPLEDARE
Bengt Kristensson Uggla är visserligen Amos Anderson professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Åbo Akademi, men också teolog och författare som har publicerat en rad böcker och artiklar som kombinerar inspirationen från Gustaf Wingren och Paul Ricoeur.
Jonas Ideström är docent i kyrkovetenskap och forskare vid Svenska kyrkans forskningsenhet. Ideström ingår i ett skandinaviskt forskningsprojekt som studerar pastoralt lärande.
Ola Fornling är församlingsherde och Dmin, Hanna Brande är enhetschef för gudstjänst och musik samt Dmin, och Caroline Edlund är komminister, Dmin samt doktorand i praktisk teologi. Samtliga är kursledare för Kvalificerad fortbildning i predikan. Kvalificerad fortbildning i predikan är en processinriktad och pastoralteologisk fortbildning under två och ett halvt år, som vill bidra till predikans förnyelse i Svenska kyrkan. Fortbildningen vänder sig till präster som är i tjänst i församling och sträcker sig under två och ett halvt år. Efter avslutad fortbildning i Sverige har man möjlighet att komplettera genom kurser vid Lutheran School of Theology at Chicago och på så vis erhålla en Doctor of Ministry in Preaching, Dmin, examina. Workshopen är inriktad på kursens upplägg och att ta vara på erfarenheter från kursen, men även en möjlighet att gemensamt dela curriculum och litteraturlistor med varandra.
Clara Nystrand är universitetspräst i Malmö och initiativtagare till podden Tolkning pågår. Tolkning pågår är en teologisk podcast som har funnits sedan 2016 och som sedan dess strävat efter att inspirera och fördjupa predikanter i deras predikoförberedelse. Varje avsnitt är ett samtal mellan två eller flera personer utifrån söndagens bibeltext. Genom att variera gästerna i podcasten skapas möjligheten för lyssnaren att möta flera olika perspektiv och ny kunskap från olika håll. Workshopen kommer att handla om det arbete som gjorts med Tolkning pågår och de erfarenheter som vunnits längs vägen, men den är också en möjlighet för oss att diskutera hur vi bäst möjliggör en kontinuerlig fortbildning av predikanter på ett sätt som ryms i predikantens vardag.

PRAKTISKA UPPLYSNINGAR
Konferensen äger rum 15-16 augusti 2019 på Fjellstedtska skolan, Östra Ågatan 6 i Uppsala.
Anmälan via formuläret här till höger senast 15 juni 2019.
Kostnad: Betala samtidigt in anmälningsavgiften på 1250 kronor till plusgiro 22990-6.
Från utlandet: IBAN SE30 9500 0099 6034 0022 9906
BIC NDEASESS 

Observera att anmälan inte är fullständig förrän betalning erlagts. I avgiften ingår konferensdeltagande, kaffe, festmiddag på torsdagskvällen samt ”packad” lunch på fredagen som man kan ta med sig på resan hem eller äta på plats.
Boende finns möjlighet att boka på Fjellstedtska skolan, som har tillgång till 16 enkelrum och 2 dubbelrum. Konferensdeltagare betalar 800 kr/natt inkl frukost för nätter söndag-fredag. Alla våra rum har dusch och toalett, teve och internet. Kryssa för rutan logi till höger.
På gångavstånd i centrala Uppsala finns andra möjligheter till logi i varierande prisklass. (Dessa får var och en som så önskar boka själv.)
Vid frågor, kontakta frida.mannerfelt@ehs.se

  • Ange både institutionens (t.ex. församlingens) namn och adress.

Dagens bibelord