Att tjänstgöra i en anglikansk församling

Att tjänstgöra i en anglikansk församling
En kurs för dig som vill öka din kunskap om anglikanska kyrkogemenskapen och kanske kortare eller längre tid tjänstgöra i en anglikansk församling.
En kurs för dig som vill öka din kunskap om anglikanska kyrkogemenskapen och kanske kortare eller längre tid tjänstgöra i en anglikansk församling. Kursen är till största delen på engelska. Kursen gavs senast i november 2017. Den kommer att ges på nytt när vi har fått några förfrågningar om den.
Förra gången kursen ordnades var några av rubrikerna:
* Vara mer än att göra - präst i Engelska kyrkan
* Dop, vigsel och begravning
* Borgåöverenskommelsen
* Anglikansk spiritualitet
* Anglikanska traditioner
* Anglikanska gemenskapen
* Anglikansk liturgi och musik
* Erfarenheter som en svensk präst gjort i tjänst i Engelska kyrkan

  • Ange både institutionens (t.ex. församlingens) namn och adress.

Dagens bibelord