KYRKOHERDEFORUM

KYRKO-HERDEFORUM  12-13 JANUARI 2022.
INSTÄLLT!

VI ÅTERKOMMER 2023.


Traditionella och sociala medier & Kyrka på nätet (12 januari)

Vi lever i en tid då närvaro och synlighet i traditionella och sociala medier används för att bygga relationer och skapa engagemang. Samtalen om kyrkan, tron och verksamheten pågår ständigt runt omkring oss, men deltar vi i dem?
Välkommen till ett pass som handlar om hur församlingen kan arbeta långsiktigt med traditionella och sociala medier. Hur skapar man en god relation med lokala journalister? Hur får man fram sitt budskap i en intervju? Hur hanterar man en kris när det blossar upp samtidigt i både traditionella och sociala medier?  
Passet handlar också om att vara kyrka på nätet. Går det att fira gudstjänst på en minut och prata teologi på sociala medier? Hur bemöter vi människor online? Har kyrkans grundläggande uppgifter en plats även på nätet?
Medverkande:
Martin Larsson, pressekreterare på Kyrkokansliet.
Lina Beutler, sociala medier-redaktör på Kyrkokansliet.
Charlotte Frycklund, nätpräst på Kyrkokansliet.

Folkkyrka i minoritet. (13 januari)
Kyrkans uppdrag förändras inte, men förutsättningarna förändras. Svenska kyrkan går mot att vara en minoritetskyrka i Sverige. Vad innebär det för kyrkoherdens uppgift och för styrning och ledning? Och vad innebär det för en församling som har ett arv att bära på? Vad är det som skiljer det sämsta och det bästa framtidsscenariot?
Medverkande:
Katariina Sjöblom, Kyrkoherde i Gränge-Säfsnäs församling
Henrik Rudsäter, Kyrkoherde i Stigtomta-Vrena församling


Representanter från KyrkA ger facklig information. Kyrkoherdeforum anordnas i samarbete med KyrkA.

2.700:- inkl. en middag, två luncher samt förmiddags- och eftermiddagskaffe
Logi kan bokas i våra hotellrum. Kursdeltagare betalar 800 kr/natt inkl frukost för nätter söndag-fredag. Alla våra rum har dusch och toalett, teve och internet.
Kryssa för rutan logi till höger. 

Dagens bibelord