Kyrkoherdeforum

Kyrkoherdeforum

KYRKO-HERDEFORUM 2020 

8-9 och 13-14 januari 2020.


Kyrkoherdens arbetsmiljö. Långa arbetsdagar och litet tid för återhämtning. Det är en beskrivning som många kyrkoherdar känner igen. Men vilka är hälsoeffekterna? Hur kan man som chef hitta sin strategi för att må bra?
 
Konstruktiva relationer i kyrkorådet. Hur ser kyrkorådsledamöter och församlingsanställda på kyrkorådets arbete och uppgift? Hur bör kyrkorådet vara utformat för att möta framtidens utmaningar? Vilka komponenter är viktiga för ett gott samarbete? Hur skapar man tillit och ett ”vi”? Vilken kunskap och kompetens är viktig för kyrkorådsledamöter? Hur formar vi konstruktiva relationer mellan kyrkoråd, kyrkoherdar och övriga församlingsanställda? 
 
Offentlighet, tystnadsplikt och sekretess. Vilka regler gäller? När gäller absolut tystnadsplikt och i vilka fall är det tvärt emot kyrkoherdens skyldighet att inte hålla tyst om det som kommit till hans eller hennes kännedom?


·      Ann-Sophie Hansson och Per Hansson talar om kyrkoherdens arbetsmiljö, med utgångspunkt från flera undersökningar.
·      Niclas Blåder reflekterar teologiskt och praktiskt över kyrkorådet med utgångspunkt från sin bok Tillitens gemenskap – Teologiska och praktiska reflektioner om kyrkoråd.
·      Leif Nordenstorm talar om offentlighet, tystnadsplikt och sekretess.
·      Representanter för Kyrkans akademikerförbund ger aktuell facklig information och finns på plats för samtal och diskussion.

Kyrkoherdeforum är en mötesplats för Dig som är kyrkoherde i Svenska kyrkan. Vi vill ge tillfälle till reflektion och samtal om uppgiften som kyrkoherde i vid mening.
Även arbetsledande komministrar är välkomna till kyrkoherdeforum.

Kyrkoherdeforum arrangeras av Stiftelsen Fjellstedtska skolan och Kyrkans akademikerförbund i samarbete.

Kursavgift: 2.700:- inkl. en middag, två luncher samt förmiddags- och eftermiddagskaffe. Kostnad för logi tillkommer: 800:-/natt inklusive frukost.

Varje forum börjar med kaffe kl 9.00 den första dagen. Själva kursen börjar 9.30. Den andra dagen slutar kursen 15.30. Därefter kaffe. Ett fåtal platser finns kvar. Trots att anmälningstiden gått ut, är det därför möjligt att fortfarande anmäla sig.

Avbokning:
När anmälningstiden gått ut - 5 december - är anmälan bindande! Vid avbokning därefter debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras 100% av kursavgiften. (Gäller ej vid sjukdom med läkarintyg)

  • Ange både institutionens (t.ex. församlingens) namn och adress.

Dagens bibelord