Kyrkorättsligt symposium

---ETT MOTSVARANDE ARRANGEMANG KOMMER ATT ORDNAS VÅREN 2023. Datum ej fastställt.

Biskopens kyrkorättsliga ställning i Svenska kyrkan efter Härnösandsärendet
Följande talare inleder:
Ecklesiologiska perspektiv: Ragnar Persenius, TD, biskop em. i Uppsala stift
Kyrkoordningsperspektiv: Anna Tronêt, jurist vid kyrkokansliet
Ekumeniska perspektiv: Sven-Erik Brodd, TD, professor emeritus i kyrkovetenskap
Därefter inbjuds de närvarande till ett samtal om frågan.
Tid: 22 mars 2022, 16.30-18.00.
Plats, Stiftelsen Fjellstedtska skolan, Östra Ågatan 6, Uppsala.
Föranmälan: senast 15 mars 2022.

Symposiet är tänkt för teologer och jurister med intresse för kyrkorätt. Ingen avgift.
Vi planerar i första hand för ett fysiskt seminarium. Eventuella ändringar pga covid-19 meddelas på denna hemsida samt genom e-post till anmälda deltagare.