Svenska kyrkans miljöutbildning

Foto: Katarina Sandström Blyme/Ikon Foto: Katarina Sandström Blyme/Ikon

Hur kan kyrkan arbeta praktiskt med miljöfrågor? Vad säger tio Guds bud och Fader vår om miljöfrågor. Både praktik och teologi hänger ihop i denna utbildning.
Kyrkans miljödiplomering är ett miljöledningssystem som utvecklats för användning inom Svenska kyrkans församlingar, pastorat, stift och stiftsgårdar. Att bli diplomerad innebär ett stort steg i riktning mot en miljöanpassad och långsiktigt hållbar verksamhet.
Svenska kyrkans miljöutbildning är en kurs för dig som är intresserad av miljödiplomering eller för dig som vill veta mer om miljöarbete i kristet perspektiv.

Svenska kyrkans miljöutbildning anordnas efter förfrågan från församlingar i våra kurslokaler i Uppsala eller utlokaliserat till församlingen.


 

  • Ange både institutionens (t.ex. församlingens) namn och adress.

Dagens bibelord