Svenska kyrkans miljöutbildning

Foto: Katarina Sandström Blyme/Ikon Foto: Katarina Sandström Blyme/Ikon

Hur kan kyrkan arbeta praktiskt med miljöfrågor? Vad säger tio Guds bud och Fader vår om miljöfrågor? Både praktik och teologi hänger ihop i denna utbildning.
Svenska kyrkans miljöutbildning är en kurs för dig som är intresserad av miljödiplomering eller för dig som vill veta mer om miljöarbete i kristet perspektiv.
Kyrkans miljödiplomering är ett miljöledningssystem som utvecklats för användning inom Svenska kyrkans församlingar, pastorat, stift och stiftsgårdar. Att bli diplomerad innebär ett steg i riktning mot en miljöanpassad och långsiktigt hållbar verksamhet.
Svenska kyrkans miljöutbildning anordnas efter förfrågan från församlingar i våra kurslokaler i Uppsala eller utlokaliserat till församlingen.
Utbildningen kan även ordnas som en fyra timmars videokonferens.

Om du har frågor eller om du vill boka ett utbildningstillfälle, använd foruläret till höger.

Dagens bibelord