Uppsala stifts historia

Kursen är inställd på grund av för få anmälningar.

I samarbete med Uppsala stiftshistoriska sällskap planerar vi att ge kursen Uppsala stifts historia 14-15 oktober 2019. Kursen är tänkt såväl för allmänt intresserade, som för studenter som läser kurser i kyrkohistoria och som vill lyssna till föreläsningar som fördjupar kunskapen om Uppsala stifts historia.
Ingen avgift.
Föreläsningar:
 Gunilla Gren-Eklund: Birgittas ursprung: Finsta eller Fresta?
Jakob Lindblad: Kyrkoarkitektur i Uppsala stift. En översikt.
Jakob Evertsson: Den långsamma reformationen i Uppsala stift
Gunnar Granberg: Uppsala stift – historiska perspektiv
Torbjörn Larspers: Den nyevangeliska rörelsen i Hälsningland
Harry Nyberg: Kyrkan i krisen vid 1900-talets början 
Peter Stjerndorff Hallgren: Frikyrklighetens framväxt i Gävle
 Maria Eckerdal: Yngve Brilioth och Uppsala stift
Anders Gerdmar: Douglas Edenholm. Rasbiolog, liberalteolog och kyrkoherde – hur gick det ihop?

Logi kan bokas i våra hotellrum. Kursdeltagare betalar 800 kr/natt inkl frukost för nätter söndag-fredag. Alla våra rum har dusch och toalett, teve och internet.
Kryssa för rutan logi till höger.