KYRKOHERDEFORUM INSTÄLLT

Kyrkoherdeforum har gjort sitt! När det första kyrkoherdeforumet anordnades 2002 var det en unik mötesplats där kyrkoherdar kunde mötas över stiftsgränserna. Sedan dess har ett flertal organisationer börjat anordna olika slags möten för kyrkoherdar. Samtidigt har antalet kyrkoherdar gått ner. Intresset för kyrkoherdeforum har därför minskat.
Stiftelsen Fjellstedtska skolan och Kyrkans akademikerförbund har därför gemensamt beslutat att inte längre anordna kyrkoherdeforum. Tack till er som har varit med och bidragit med era erfarenheter.
 

Dagens bibelord