Uppsala stifts historia

I samarbete med Uppsala stiftshistoriska sällskap planerar vi att ge kursen Uppsala stifts historia 14-15 oktober 2019. Kursen är tänkt såväl för allmänt intresserade, som för studenter som läser kurser i kyrkohistoria och som vill lyssna till föreläsningar som fördjupar kunskapen om Uppsala stifts historia.
Ingen avgift. Mer information kommer.

  • Ange både institutionens (t.ex. församlingens) namn och adress.