Kyrkoliv i Tanzania

Fotot är hämtat från en gudstjänst i Iringa under vår resa 2015.

KURSEN ÄR FULLBOKAD. 

Kurs och Tanzaniaresa Vårterminen 2020
Hur har kyrkorna i Tanzania utvecklats?
Hur är det att vara kristen i Tanzania i dag?
Hur är relationerna mellan traditionell religion, kristendom och islam i Tanzania i dag?
Hur fungerar kontextuell teologi, liturgi och musik?
 
Om du tycker att de här frågorna är intressanta är kursen Kyrkoliv i Tanzania något för dig. Kursen ger 7,5 hp.
Preliminära datum för undervisningen är 30-31 januari och 27 mars 2020. En studieresa till Tanzania anordnas 13-24 februari 2020.
Det är möjligt att delta i kursen utan att delta i resan. Det är däremot inte möjligt att delta i resan utan att delta i kursen.

Förkunskapskravet är:  60 hp inom ämnesområdet teologi.
Priset för resan blir 12000 kr. Den som är högst 35 år och läser teologi på heltid betalar 5000 kr, eftersom det finns stipendier som subventionerar resan.