Kyrkoliv i Tanzania

Fotot är hämtat från en gudstjänst i Iringa under vår resa 2015.

KURSEN ÄR FULLBOKAD. DET GÅR ATT ANMÄLA SIG TILL KÖLISTAN.

Kurs och Tanzaniaresa 2019-2020
Hur har kyrkorna i Tanzania utvecklats?
Hur är det att vara kristen i Tanzania i dag?
Hur är relationerna mellan traditionell religion, kristendom och islam i Tanzania i dag?
Hur fungerar kontextuell teologi, liturgi och musik?
 
Om du tycker att de här frågorna är intressanta är kursen Kyrkoliv i Tanzania något för dig. Kursen ger 7,5 hp.
Preliminära datum för undervisningen är 30-31 januari och 27 mars 2020. En studieresa till Tanzania anordnas 13-24 februari 2020.
Det är möjligt att delta i kursen utan att delta i resan. Det är däremot inte möjligt att delta i resan utan att delta i kursen.

Förkunskapskravet är:  60 hp inom ämnesområdet teologi.
Priset för resan blir 12000 kr. Den som är högst 35 år och läser teologi på heltid betalar 5000 kr, eftersom det finns stipendier som subventionerar resan.

Mer information kommer att publiceras på denna hemsida.
Du som är intresserad kan göra en preliminär intresseanmälan. På det sättet får du mer information.

  • Ange både institutionens (t.ex. församlingens) namn och adress.