Prästen och dopet

Fördjupningsdygn för präster unga i ämbetet
 
Uppsala 9–10 februari 2020
Nu inbjuder vi dig som är präst och i dina yngre år i ämbetet till ett fördjupningsdygn i Uppsala på temat Prästen och dopet. Dygnet kommer att präglas av gemensam bön och mässa, teologisk fördjupning och samtal. 
Under dygnet gästas vi av tre föreläsare: Carin Åblad Lundström, Magnus Persson och Catharina Carlsson. 
Carin Åblad Lundström är kyrkoherde i Lagunda och teol. dr. i religionspsykologi från Uppsala universitet. 
Magnus Persson är präst och inspiratör inom EFS.
Catharina Carlsson är komminister i Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö. 
 
För tidebön och mässa under dygnet svarar Daniel Gustafsson. Fördjupningsdygnet inleds söndagen den 9 februari kl 14.00 och avslutas med vesper och förbön på måndagen kl 16.30. Man kan med fördel delta i söndagens högmässa kl 10.00 på Sankt Ansgar.
 
ANMÄLAN TILL FÖRDJUPNINGSDYGNET sker till Sankt Ansgar via e-post (expeditionen @ ansgar.nu) samt genom inbetalning av självkostnadspris för måltider om 500 kr till Sankt Ansgars bankgiro 5377-5334 senast den 31 januari. Ange ändamål och ditt namn samt ev. behov av specialkost. 
 
För boende hänvisas till Stiftelsen Fjellstedtska skolan som erbjuder rum och frukost till ett pris av 644 kr. Ange ”Fördjupningsdygn” vid bokningen, som sker via formuläret till höger alternativt telefon 018-161100. 
 
Fördjupningsdygnet anordnas av en grupp yngre präster i samarbete med Sankt Ansgars stiftelse och Stiftelsen Fjellstedtska skolan. Organisationsgruppen består av Peter Berntsson. Catharina Carlsson, Erik Eckerdal, Josef Edebol, Daniel Gustafsson, Samuel E Lilja, Ingrid Norén-Nilsson, Karin Tillberg, och Andreas Wejderstam. 
 
För uppdaterad information, se hemsidorna www.ansgar.nu och www.fjellstedtska.se. Vid frågor, kontakta Daniel Gustafsson (studentprast@ansgar.nu, 070-3232805). 
 
PROGRAM PRÄSTEN OCH DOPET 
Söndagen 9 februari 

14.00 Introduktion. Fika och inledande samtal
15:00 Carin Åblad Lundström: ”Dopsamtal och dopundervisning”
17:00 Samtal om dopets liturgiska gestaltning
18.00 Vesper
19.00 Middag 
 
Måndagen 10 februari 
08.00 Mässa
09.00 Magnus Persson: “Inte bara vatten – dopteologi idag”
11.30 Lunch
12:45 Sext (domkyrkan)
13.30 Catharina Carlsson: ”Dopet och konfirmanden”
15.30 Fika och avslutande samtal 
16.30 Vesper 

Klicka på länken nedan för att se foldern om arrangemanget.
 

  • Ange både institutionens (t.ex. församlingens) namn och adress.