Familje- och relationsstödjande själavård, 7,5 hp

Foto: Kristin Lidell/Ikon
Foto: Kristin Lidell/Ikon

26-28 oktober, 7-9 december 2020. Lars-Göran Sundberg och Veronica Widell. Om grundläggande relationssystem, med särskild hänsyn till äktenskapets och familjens dynamik.
Kursen består dels av akademisk undervisning, med möjlighet till examination för högskolepoäng, dels av obligatoriska praktiska övningar där grupprocess ingår.
Förkunskapskravet är Grundkurs i Pastoral teologi och psykologi (HS 201) på Johannelunds teologiska högskola eller motsvarande. Vanligtvis har präster och diakoner i tjänst genomgått kurser som kan räknas som "motsvarande".
Avgift: 600 kr inklusive två luncher. Anmälan senast: 11 september 2020.
Kursplan och litteraturlista finns här. 


Logi kan bokas i våra hotellrum.Kursdeltagare betalar 800 kr/natt inkl frukost för nätter söndag-fredag. Alla våra rum har dusch och toalett, teve och internet.
Kryssa för rutan logi till höger.


Serie med själavårdskurser
Kursen ingår i ett kurspaket med fyra själavårdskurser.
De följande terminerna ges "Familje- och relationsstödjande själavård" och "Själavård i mötet med skam och skuld", men ordningen i vilken kurserna ges är ännu inte fastställd.

  • Ange både institutionens (t.ex. församlingens) namn och adress.

Dagens bibelord