Familje- och relationsstödjande själavård i församlingskontext, 7,5 hp

31 oktober-2 november och 12-14 december 2022. Lars-Göran Sundberg och Veronica Widell. Kursen syftar till att ge vidgad kunskap om hur grundläggande relationssystem, med särskild hänsyn till äktenskapets och familjens dynamik, fungerar i en församlingskontext.
Kursen består av sex kursdagar på Stiftelsen Fjellstedtska skolan i Uppsala samt en litteraturkurs som kan tenteras och ge 7,5 högskolepoäng på Johannelunds teologiska högskola. Examinationen sker i form av hemskrivning.
I kursen ingår också obligatoriska praktiska övningar där grupprocess ingår.

Förkunskapskrav: Kursen förutsätter betyget Godkänd i Grundkurs i Pastoral teologi och psykologi (HS 201) eller Perspektiv på kyrklig själavård (HS 251) eller motsvarande. Om du är tveksam om du har "motsvarande" förkunskaper, skriv och berätta vilken utbildning du har så får du svar.
Ingen avgift. 

Logi kan bokas i våra hotellrum. Kursdeltagare betalar 800 kr/natt inkl frukost för nätter söndag-fredag. Alla våra rum har dusch och toalett, teve och internet.
Kryssa för rutan logi till höger.
Foto: Johannes Frandsen/Ikon.

  • Ange både institutionens (t.ex. församlingens) namn och adress.