Perspektiv på kyrklig själavård, 7,5 hp

9-11 september, 23-25 oktober 2019. Om själavårdens unika bas och ärende i kyrkans och samhällets sammanhang. Olika själavårdsmodeller. Likheter och skillnader mellan själavård, andlig vägledning och psykoterapi.
   Kursen består dels av akademisk undervisning, med möjlighet till examination för högskolepoäng, dels av praktiska övningar.
Kursen är en grundläggande kurs i kyrklig själavård, men är också givande för den som har erfarenhet av att arbeta med själavård, eftersom den ger möjlighet till repetion och reflexion över olika själavårdsmodeller.
   Avgift: 600 kr inkl. två luncher: Anmälan: 26 augusti 2019.
   Logi kan bokas i våra hotellrum.Kursdeltagare betalar 800 kr/natt inkl frukost för nätter söndag-fredag. Alla våra rum har dusch och toalett, teve och internet.
Kryssa för rutan logi till höger.
Foto: Alex & Martin/IKON

Serie med själavårdskurser
Kursen ingår i ett kurspaket med fyra själavårdskurser.
Vårterminen 2020 ges preliminärt kursen "Själavård i möte med kris och utsatthet".
De följande terminerna ges "Familje- och relationsstödjande själavård" och "Själavård i mötet med skam och skuld", men ordningen i vilken kurserna ges är ännu inte fastställd.
  • Ange både institutionens (t.ex. församlingens) namn och adress.

Dagens bibelord