Perspektiv på kyrklig själavård 7,5 hp

15-17 september och 27-29 oktober 2021. Lars-Göran Sundberg och Veronica Widell. Kursen vill ge grundläggande kunskap om själavårdens unika bas och ärende i kyrkans och samhällets sammanhang.
Kursen består av sex kursdagar på Stiftelsen Fjellstedtska skolan i Uppsala samt en litteraturkurs som kan tenteras och ge 7,5 högskolepoäng på Johannelunds teologiska högskola. Examinationen sker i form av hemskrivning.
I kursen ingår också obligatoriska praktiska övningar där grupprocess ingår.
Förkunskapskravet är allmän högskolebehörighet för teologiska studier.
Ingen avgift. 

  • Ange både institutionens (t.ex. församlingens) namn och adress.