Själavård i kris och utsatta situationer, 7,5 hp

23-25 februari och 23-25 maj 2022. Lars-Göran Sundberg och Veronica Widell. Kursen avser att ge den studerande fördjupad kunskap om självförståelse och själavårdsprocesser i samband med krissituationer och då människor befinner sig i emotionellt och existentiellt utsatta situationer.
Kursen består av sex kursdagar på Stiftelsen Fjellstedtska skolan i Uppsala samt en litteraturkurs som kan tenteras och ge 7,5 högskolepoäng på Johannelunds teologiska högskola. Examinationen sker i form av hemskrivning.
I kursen ingår också obligatoriska praktiska övningar där grupprocess ingår.

Förkunskapskrav: Kursen förutsätter betyget Godkänd i Grundkurs i Pastoral teologi och psykologi (HS 201) eller motsvarande. Om du är tveksam om du har "motsvarande" förkunskaper, skriv och berätta vilken utbildning du har så får du svar.
Ingen avgift. 

För kurstillfället 23-25 februari gäller:
LOGIN OCH PARKERINGSPLATSERÄR FULLBOKADE AV EN ANNAN KURS. VI HÄNVISAR TILL ANDRA HOTELL SOM FINNS I UPPSALA.

För kurstillfället  23-25 maj gäller:
Logi kan bokas i våra hotellrum. Kursdeltagare betalar 800 kr/natt inkl frukost för nätter söndag-fredag. Alla våra rum har dusch och toalett, teve och internet.
Kryssa för rutan logi till höger.

  • Ange både institutionens (t.ex. församlingens) namn och adress.