Själavård i kris och utsatta situationer, 7,5 hp

23-25 februari och 23-25 maj 2022. Lars-Göran Sundberg och Veronica Widell. Kursen avser att ge den studerande fördjupad kunskap om självförståelse och själavårdsprocesser i samband med krissituationer och då människor befinner sig i emotionellt och existentiellt utsatta situationer.
Kursen består av sex kursdagar på Stiftelsen Fjellstedtska skolan i Uppsala samt en litteraturkurs som kan tenteras och ge 7,5 högskolepoäng på Johannelunds teologiska högskola. Examinationen sker i form av hemskrivning.
I kursen ingår också obligatoriska praktiska övningar där grupprocess ingår.

Förkunskapskrav: Kursen förutsätter betyget Godkänd i Grundkurs i Pastoral teologi och psykologi (HS 201) eller motsvarande. Om du är tveksam om du har "motsvarande" förkunskaper, skriv och berätta vilken utbildning du har så får du svar.
Ingen avgift. 

  • Ange både institutionens (t.ex. församlingens) namn och adress.