Själavård i mötet med skam och skuld, 7,5 hp

NYTT: Samlingen 25-27 januari kommer att genomföras som videokonferens på grund av cornonapandemin. 
Det finns fortfarande några platser kvar i kursen. Anmälan: Snarast.25-27 januari  och 21-23 april 2021. Lars-Göran Sundberg och Veronica Widell. Kursen vill ge insikter i skammens och skuldens teologiska och psykologiska problematik samt reflektera över hur dessa fenomen tar sig uttryck i olika livskontexter. 
Kursen består av sex kursdagar på Stiftelsen Fjellstedtska skolan i Uppsala samt en litteraturkurs som kan tenteras och ge 7,5 högskolepoäng på Johannelunds teologiska högskola. Examinationen sker i form av hemskrivning.
I kursen ingår också obligatoriska praktiska övningar där grupprocess ingår.
Förkunskapskravet är Grundkurs i Pastoral teologi och psykologi (HS 201) på Johannelunds teologiska högskola eller motsvarande. Vanligtvis har präster och diakoner i tjänst genomgått kurser som kan räknas som "motsvarande".
Avgift: 600 kr inklusive två luncher.

  • Ange både institutionens (t.ex. församlingens) namn och adress.