Själavård i mötet med skam och skuld, 7,5 hp

25-27 januari och 8-10 mars 2023. Lars-Göran Sundberg och Veronica Widell. Kursen vill ge insikter i skammens och skuldens teologiska och psykologiska problematik samt reflektera över hur dessa fenomen tar sig uttryck i olika livskontexter. 
Kursen består av sex kursdagar på Stiftelsen Fjellstedtska skolan i Uppsala samt en litteraturkurs som kan tenteras och ge 7,5 högskolepoäng på Johannelunds teologiska högskola. Examinationen sker i form av hemskrivning.
I kursen ingår också obligatoriska praktiska övningar där grupprocess ingår.

Förkunskapskrav: Kursen förutsätter betyget Godkänd i Grundkurs i Pastoral teologi och psykologi (HS 201) eller Perspektiv på kyrklig själavård (HS 251) eller motsvarande. Om du är tveksam om du har "motsvarande" förkunskaper, skriv och berätta vilken utbildning du har så får du svar.
Ingen avgift. 

Logi kan bokas i våra hotellrum. Kursdeltagare betalar 800 kr/natt inkl frukost för nätter söndag-fredag. Alla våra rum har dusch och toalett, teve och internet.
Kryssa för rutan logi till höger.
Foto: Joakim Carlström/Ikon.

  • Ange både institutionens (t.ex. församlingens) namn och adress.