De apostoliska fäderna

En kurs om de apostoliska fäderna kommer att ges vårterminen 2020. Den omfattar 7,5 hp. 

27/1, 10:45-12:15 och 13.30-14.30 på Stiftelsen Fjellstedtska skolan
11/2, 10:45-12:15 på Johannelunds teologiska högskola
24/2, 10:45-12:15 på Johannelunds teologiska högskola
9/3, 10:45-12:15 på Johannelunds teologiska högskola
23/3, 10:45-12:15 på Johannelunds teologiska högskola
Kurstillfällena är obligatoriska. Frånvaro upp till 25% kompenseras endast genom att studenten tar del av kurskamraterna anteckningar. Vid mer frånvaro än så kan kompletteringsuppgifter bli aktuella, som anpassas till vad det är som studenten missat.

Anmäl dig till kursen senast 31 oktober genom denna länk.

Om du vill anmäla dig till kursen senare använd formuläret till höger. Ett fåtal platser finns kvar. Vissa behörighetsregler gäller.

  • Ange både institutionens (t.ex. församlingens) namn och adress.