Gud med oss: Jesajabokens teologi, tolkning och reception, 7,5 hp

Kursen anordnas i samarbete mellan Uppsala universitet och Stiftelsen Fjellstedtska skolan.

Jesajaboken intar en särställning bland profetböckerna i Gamla testamentet/Hebreiska bibeln när det gäller inflytande inom senare tiders teologi och liturgi. Det är även den profetbok som citeras oftast i Nya testamentet. På denna kurs, där föreläsningar varvas med seminarier, studerar vi ett urval texter som visar tematiska samband mellan Jesajabokens tre delar. Dessutom tar vi upp exempel på hur Jesajatexter tolkats och utlagts (till exempel i predikningar) inom olika religiösa traditioner.

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt. Viss undervisning på engelska kan förekomma. Heldagar med fysisk närvaro kommer att anordnas på Stiftelsen Fjellstedtska skolan 12 september och 14 oktober. Ytterligare en halvdag anordnas på Teologiska institutionen, Uppsala universitet på förmiddagen 26 oktober 2022.

Undervisande lärare: Göran Eidevall och Mikael Larsson.
Kursplan och litteraturlista kan hämtas här. 
Anmälan till kursen görs genom www.antagning.se 
Periodvis är kursen stängd för anmälan, men kommer med all sannolikhet att öppnas för "sen anmälan".

Logi kan bokas i våra hotellrum. Kursdeltagare betalar 800 kr/natt inkl frukost för nätter söndag-fredag. Alla våra rum har dusch och toalett, teve och internet. 

  • Ange både institutionens (t.ex. församlingens) namn och adress.