Lidande och förföljelse i Nya testamentet, 7,5 hp

9 april och 17 maj 2021. Kursens mål är att den studerande skall tillägna sig fördjupande kunskaper kring temat "förföljelse" i Nya testamentet. Kursen inleds med en översiktlig orientering om förföljelser i den tidiga kyrkan. Därefter studeras olika skildringar av förföljelse i NT utifrån frågeställningar som: Vem förföljs? Varför? Av vem? Vilken roll spelade förföljelse i utformningen av tidig kristen identitet?
Kursen är en 7,5 hp högskolekurs på Uppsala universitet.
Undervisande lärare: James Kelhoffer.
Kursplan och litteraturlista kan hämtas här. 
Anmälan till kursen görs hos www.antagning.se Möjlighet till sen anmälan öppnas 15 december 2020.

Logi kan bokas i våra hotellrum. Kursdeltagare betalar 800 kr/natt inkl frukost för nätter söndag-fredag. Alla våra rum har dusch och toalett, teve och internet.
Använd formuläret till höger för att boka logi.