Martin Luthers teologi

Vi planerar att ge en kurs om Martin Luthers teologi under höstterminen 2020 i samarbete med Johannelunds teologiska högskola.
För deltagarna kommer det att vara möjligt att ansluta till en studieresa i Martin Luthers fotspår. preliminära datum för den är 28 oktober-1 november 2020.

Kursen vill ge kunskaper i Luthers teologi, både genom läsning av analyser av Luther teologi och läsning av några av Luthers egna skrifter. Studenten ges möjlighet att i mötet med litteraturen själv kritiskt reflektera över olika vägval samt träna förmågan att formulera och argumentera för egna ställningstaganden.

Mer information kommer.